SIPHYA CONSTRUCTION GROUP

เจ้าหน้าที่ธุรการสโตร์
position

ลักษณะงาน

– รับและจัดเก็บสินค้าเข้าสต็อก
– วางบิล รับเช็ค และรับ-ส่งเอกสารต่างๆ
– งานอื่นๆตามที่ำด้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

-ชาย-หญิง อายุ ตั้งแต่ 25- 35 ปี

-วุฒิ ปวช-ปวส และปริญญาตรี. ทุกสาขา

-มีประสบการณ์การทำงานด้านสโตร์และจัดส่งสินค้า

-สุภาพ มีความรอบคอบในการทำงาน และตรงต่อเวลา

-มีความซื่อซัตย์ ขยัน อดทนในการทำงาน

Apply

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ)
position

ลักษณะงาน

-ความปลอดภัยเครื่องจักร/เครื่องมือความปลอดภัยพื้นที่งานสนาม
-ร่วมตรวจสอบความปลอดภัยพื้นที่งานเพื่อระงับแจ้งเตือน
-ติดตามตรวจสอบการปฎิบัติงานของคนงานให้ถูกต้องปลอดภัย
-ทำเอกสาร จป. หน่วยงาน ราชการ
-จัดทำประชุมกับหน้างานเกี่ยวกับมาตรการ จป.

คุณสมบัติ

-เพศ ชาย / หญิง อายุ 23-30 ปี

-วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย/วิศวกรรมความปลอดภัย

-มีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

-มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

-สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

Apply

โฟร์แมน ตกแต่งภายใน (โรงงานเฟอร์นิเจอร์) (บริษัท สี่พระยาเฟอร์นิเจอร์ จำกัด)
3 position

ลักษณะงาน

– ตรวจสอบคุณภาพงานเฟอร์นิเจอร์
– ตรวจสอบความสม่ำเสมอของระบบและระเบียบ ที่แต่ละฝ่ายต้องดำเนินการตามขั้นตอน
– ตรวจสอบคุณภาพให้ได้มาตราฐานตามที่ได้รับแจ้ง

คุณสมบัติ

วุฒิการศึกษา ปวส. – ปริญญาตรี   เพศ ชาย / หญิงอายุ ตั้งแต่ 23 – 30 ปี
จบสาขา อุตสาหกรรม หรือที่เกี่ยวกับโรงงาน
มีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ !

Apply

วิศวกรสนาม (Site Engineer)
3 position

ลักษณะงาน

1.ควบคุมและดูแล งานให้เป็นไปตามแผน
2.ประสานงานเรื่องแบบ
3.เตรียมความพร้อมเรื่อง คน วัสดุ เครื่องมือต่างๆ
4.ประสานงานกับผู้ควบคุมงานในการตรวจสอบหน้างานใน ZONE ที่รับผิดชอบ

คุณสมบัติ

ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมโยธา
ทำงานหน่วยงานก่อสร้าง ทั้งในกรุงเทพ และต่างจังหวัดได้
มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และ ทำงานภายใต้แรงกดดันได้
มีประสบการณ์ 1-2ปี ขึ้นไป

Apply

Sales Executive
4 position

รายละเอียด

– บริหารงาน และวางแผนการตลาด เกี่ยวกับงานขายวัสดุต่างๆ ของโครงการ และอสังหาริมทรัพย์

คุณสมบัติ

1.เพศ หญิง/ชาย อายุ 23-30 ปี

2.จบปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาการตลาด หรือที่เกี่ยวข้อง

3.หากมีประสบการณ์ขายวัสดุก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

4.มีใจรักงานขาย และมีทักษะในการเจรจาต่อรองกับลูกค้าได้เป็นอย่างดี

Apply