SIPHYA CONSTRUCTION GROUP

วิศวกรสำรวจ (Survey Engineer)
position

ลักษณะงาน

รับผิดชอบงานด้าน Survey ในโครงการก่อสร้าง
วางแผนการทำงาน ให้สอดคล้องกับแผนงานการก่อสร้าง

คุณสมบัติ

ปริญญาตรี สาขา ช่างสำรวจ ก่อสร้าง โยธา
ถ้ามีประสบการณ์ในงานด้าน Survey 0-3 ปี ถ้ามีประสบการณ์ในงาน Survey ในงานก่อสร้างอาคารสูงจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถทำงานในโครงการก่อสร้างได้

Apply

เจ้าหน้าที่ QC (โรงงานเฟอร์นิเจอร์) (บริษัท สี่พระยาเฟอร์นิเจอร์ จำกัด)
3 position

ลักษณะงาน

– ตรวจสอบคุณภาพงานเฟอร์นิเจอร์
– ตรวจสอบความสม่ำเสมอของระบบและระเบียบ ที่แต่ละฝ่ายต้องดำเนินการตามขั้นตอน
– ตรวจสอบคุณภาพให้ได้มาตราฐานตามที่ได้รับแจ้ง

คุณสมบัติ

เพศ ชาย / หญิงอายุ ตั้งแต่ 25 – 30 ปี
จบสาขา อุตสาหกรรม หรือที่เกี่ยวกับโรงงาน
มีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ !

Apply

วิศวกรโยธาอาวุโส (Senior Civil Engineer)
3 position

ลักษณะงาน

1.ควบคุมและดูแล งานให้เป็นไปตามแผน
2.ประสานงานเรื่องแบบ
3.เตรียมความพร้อมเรื่อง คน วัสดุ เครื่องมือต่างๆ
4.ประสานงานกับผู้ควบคุมงานในการตรวจสอบหน้างานใน ZONE ที่รับผิดชอบ

คุณสมบัติ

ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมโยธา
ทำงานหน่วยงานก่อสร้าง ทั้งในกรุงเทพ และต่างจังหวัดได้
มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และ ทำงานภายใต้แรงกดดันได้
มีประสบการณ์ 2ปี ขึ้นไป
ถ้าอยู่จนจบโครงการจะพิจารณาเป็นพิเศษ

Apply

พนักงานขับรถผู้บริหาร
3 position

รายละเอียดงาน

– ขับรถให้ผู้บริหาร

คุณสมบัติ

1.เพศชาย อายุ ตั้งแต่ 30 – 35 ปี

2.รู้จักเส้นทางภายในกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการเป็นอย่างดี

3.ถ้ามีประสบการณ์ในการขับรถให้ผู้บริหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ

4.บุคลิกภาพดี มีมารยาท สุภาพ รักความสะอาด ไม่ดื่มสุรา และ สูบบุหรี่ !!

5.มีใบอนุญาตขับขี่

6.ตรงต่อเวลา

Apply

เจ้าหน้าที่การตลาด (งานเฟอร์นิเจอร์)
3 position

หน้าที่และรายละเอียดงาน

– ดูแลสื่อโฆษณาและวางแผนงบประมาณการตลาด
– ดูแลฐานข้อมูลทางการตลาด จัดทำข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล
– ประสานงานผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อสื่อสารข้อมูลทางการตลาด
– งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

1.เพศชาย / หญิง อายุ ตั้งแต่ 22 – 35 ปี

2.จบปริญญาตรี สาขา การตลาด

3.ถ้ามีประสบการณ์ 2-3 ปี ด้านการตลาดงานเฟอร์นิเจอร์ วัสดุก่อสร้าง จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

Apply

หัวหน้าบริหารงาน Sales
4 position

รายละเอียด

– บริหารงาน และวางแผนการตลาด เกี่ยวกับงานขายวัสดุต่างๆ ของโครงการ และอสังหาริมทรัพย์

คุณสมบัติ

1.เพศ หญิง/ชาย อายุ 30-40 ปี

2.จบปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาการตลาด หรือที่เกี่ยวข้อง

3.หากมีประสบการณ์ขายวัสดุก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

4.มีใจรักงานขาย และมีทักษะในการเจรจาต่อรองกับลูกค้าได้เป็นอย่างดี

Apply