ประวัติความเป็นมาบริษัท

บริษัท สี่พระยาก่อสร้าง จำกัด ดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในวงการอสังหาริมทรัพย์ไทย ด้วยประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญมากว่า 65 ปี

โดยมีจุดเริ่มต้นจากการก่อตั้ง บริษัท สี่พระยาวัตถุโบราณและเฟอร์นิเจอร์ จำกัด เมื่อปี 2489 รับผลิตเฟอร์นิเจอร์ ตกแต่งภายใน และงานสถาปัตยกรรม ควบคู่กับการรับงานก่อสร้างอาคาร จากนั้นในปี 2507 ได้จดทะเบียนบริษัทภายใต้ชื่อ “บริษัท สี่พระยาก่อสร้าง จำกัด” ขึ้น

ผลงานในระยะแรก แม้จะเป็นเพียงก้าวเริ่มต้น หากแต่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ด้วยผลงานที่ได้มาตรฐานระดับสากล ผ่านช่างฝีมืออาชีพที่โดดเด่นด้วยความประณีต พิถีพิถัน ทั้งในส่วนของงานโครงสร้างและงานตกแต่งภายใน

จนกระทั่งในปี 2514 บริษัทฯ ได้เริ่มรับงานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ นั่นคือ อาคารเซ็นทรัล สีลม ต่อมาในปี 2525 รับงานก่อสร้างอาคารเซ็นทรัล ลาดพร้าว ซึ่งถือว่าเป็นศูนย์การค้าที่ใหญ่ที่สุดในภาคพื้นเอเชียอาคเนย์ ในเวลานั้น ปี 2537 รับงานก่อสร้างอาคารเซ็นทรัลซิตี้ บางนา และในปี 2549 รับงานก่อสร้างอาคาร เซ็นทรัล เวิร์ด

และด้วยวิสัยทัศน์อันกว้างไกล ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการก่อสร้างที่จำเป็นจะต้องก้าวนำผู้อื่นอยู่เสมอ จึงทำให้ตลอดเวลาเรามุ่งมั่นที่จะพัฒนา ระบบบริหารจัดการ ทั้งในส่วนสำนักงาน โรงงาน และโครงการก่อสร้าง รวมไปถึงการสรรหานวัตกรรมและพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับงานก่อสร้างอื่น ๆ อีกด้วย