ประวัติความเป็นมาของบริษัท

บริษัท สี่พระยาก่อสร้าง จำกัด ดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในวงการอสังหาริมทรัพย์ไทย ด้วยประสบการณ์ และ ความเชี่ยวชาญมากว่า 65 ปี


โดยมีจุดเริ่มต้นจากการก่อตั้ง บริษัท สี่พระยาวัตถุโบราณและเฟอร์นิเจอร์ จำกัด เมื่อปี 2489 รับผลิตเฟอร์นิเจอร์ ตกแต่งภายใน และงานสถาปัตยกรรม ควบคู่กับการรับงานก่อสร้างอาคาร จากนั้นในปี 2507

ได้จดทะเบียนบริษัทภายใต้ชื่อ “บริษัท สี่พระยาก่อสร้าง จำกัด”  ขึ้น

 

ผลงานในระยะแรก แม้จะเป็นเพียงก้าวเริ่มต้น หากแต่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ด้วยผลงานที่ได้มาตรฐานระดับสากล ผ่านช่างฝีมืออาชีพที่โดดเด่นด้วยความประณีต พิถีพิถัน
ทั้งในส่วนของงานโครงสร้าง และงานตกแต่งภายใน

จนกระทั่งในปี 2514 บริษัทฯ ได้เริ่มรับงานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ นั่นคือ อาคารเซ็นทรัล สีลม ต่อมาในปี 2525 รับงานก่อสร้างอาคารเซ็นทรัล ลาดพร้าว ซึ่งถือว่าเป็นศูนย์การค้าที่ใหญ่ที่สุดในภาคพื้นเอเชียอาคเนย์ ในเวลานั้น ปี 2537 รับงานก่อสร้างอาคารเซ็นทรัลซิตี้ บางนา และในปี 2549 รับงานก่อสร้างอาคาร เซ็นทรัล เวิร์ด

และด้วยวิสัยทัศน์อันกว้างไกล ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการก่อสร้างที่จำเป็นจะต้องก้าวนำผู้อื่นอยู่เสมอ จึงทำให้ตลอดเวลาเรามุ่งมั่นที่จะพัฒนา ระบบบริหารจัดการ ทั้งในส่วนสำนักงาน โรงงาน และโครงการก่อสร้าง รวมไปถึงการสรรหานวัตกรรมและพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับงานก่อสร้างอื่น ๆ อีกด้วย

ผลงานที่สร้างชื่อและความภาคภูมิใจมากที่สุดให้กับ บริษัท สี่พระยาก่อสร้าง จำกัด จนได้รับการยอมรับในระดับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิคตะวันออก ด้วยรางวัล “IFAWPCA GOLD MEDAL”For Building Constructionในปี 2548 จากสถาบัน  The International Federation of Asian and Western Pacific Contractors’ Associations คือ โครงการเซ็นทรัลซิตี้ บางนา และ โครงการ พัทยา บีช ทาวเวอร์ กรุ๊ป ได้แก่ กลุ่มอาคาร Silver beach, Park beach, Sky beach

ล่าสุดกับโครงการ Asiatique The Riverfrontโครงการไลฟ์สไตล์ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งแรกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย นอกจากนั้นยังได้รับรางวัลอื่น ๆ อีกมากมาย อาทิ รางวัลผู้รับเหมาดีเด่นแนวสูง ประจำปี 2010 จากโครงการ siri@sukhumvit และรางวัลบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างดีเด่น ในโครงการคอนโดมิเนียม จากกิจกรรม “SANSIRI QUALITY DAY” ในปี 2551 จากโครงการ  “สิริเรสซิเด้นซ์”  ปี 2554 และ ปี 2555 จากโครงการ Quattro by Sansiri

จากอดีตจนถึงปัจจุบัน กว่าครึ่งศตวรรษที่ บริษัท สี่พระยาก่อสร้าง จำกัด ได้รังสรรค์ผลงานการก่อสร้างที่เปี่ยมด้วยคุณภาพชั้นสูงสุด ด้วยพื้นฐานของความตั้งใจ ความซื่อสัตย์ ผสานประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ โดยช่างฝีมืออาชีพ และเทคโนโลยีอันทันสมัย ด้วยแนวคิด “The Quality You Trust” ภายใต้การบริหารงานของคณะผู้บริหารมืออาชีพ ทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์ รวมถึงการให้ความสำคัญต่อสังคมด้วยจิตสาธารณะ ทั้งภายในองค์กร ในพื้นที่ต้องการความช่วยเหลือ โดยการรับผิดชอบสังคม และสิ่งเเวดล้อม อันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน


ทั้งหมดนี้เป็นกลไกสำคัญ ที่ทำให้ บริษัท สี่พระยาก่อสร้าง จำกัด สามารถพัฒนางานก่อสร้างทุกโครงการให้เปี่ยมล้นด้วยคุณภาพ จากจิตวิญญาณของผู้รับเหมาที่มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ด้วยมุ่งหวังจะพัฒนางานก่อสร้างให้ก้าวหน้านำชาติอื่นในภูมิภาคเดียวกัน

Logo Siphya PNG th

ปรัชญาและนโยบายของบริษัท

ตลอด 3 ทศวรรษของความเป็นช่างรับเหมาไทย บริษัทยึดมั่นในหลักปรัชญา 5 ประการ คือ

1. ต่อลูกค้าเจ้าของโครงการ :
บริษัทและพนักงานทุกคน จะต้องซื่อสัตย์ต่อลูกค้าด้วยการรักษาผลประโยชน์ และลดค่าใช้จ่ายของโครงการเพื่อให้ได้ผลงานที่คุ้มค่าเงินมากที่สุด และเพื่อให้งานเสร็จตามเวลาทุกขั้นตอน แต่จะไม่ลดราคาจนมีผลเสียต่อคุณภาพของงาน

2. ต่อผู้ร่วมค้า :

เน้นความสัมพันธ์เพื่อประโยชน์ร่วมกันในระยะยาว ความน่าเชื่อถือคาดหวังการส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพตามที่กำหนด และตรงต่อเวลาเพื่อความสำเร็จของโครงการเป็นสำคัญ

3. ต่อบริษัทที่ปรึกษา :
เน้นการทำงานร่วมกัน ด้วยความราบรื่นตั้งใจที่จะแก้ปัญหา ให้ลุล่วง เพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าหมาย และตามกำหนดเวลาของโครงการ

4. ต่อพนักงาน :

ให้เงินเดือน ผลตอบแทน และสวัสดิการที่เพียงพอเพื่อเป็นแรงจูงใจเน้นการฝึกอบรม-พัฒนา ทั้งในด้านทักษะฝีมือ มีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบในงานรวมทั้งความปลอดภัยและการทำงานร่วมกันเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพการงาน และเป็นให้พลเมืองดีของสังคม


5. ต่อสังคม :

เน้นให้พนักงานและคนงานของบริษัทเป็น บุคคลที่มีคุณภาพ มีระเบียบวินัย เป็นทรัพย์สินของสังคมมีความรู้ความสามารถเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ว่าจะอยู่อาศัยหรือทำงานในสถานที่ใดก็ตาม