ท่านจะสามารถไปยังหน้าสมัครงานได้ หลังจากทำแบบทดสอบเสร็จสิ้น

ชื่อ - นามสกุล
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
แบบคำถามชุดที่ 1
(ส่วนงานบุคคลสนาม)

อ่านข้อความต่อไปนี้ และเลือกคำตอบที่ "เห็นด้วย / ไม่เห็นด้วย" หน้าหัวข้อคำถามทุกข้อ

1. เมื่อตัดสินใจเลือกอาชีพใดอาชีพหนึ่งแล้ว ฉันไม่สามารถเลือกอาชีพอื่นได้อีก
2. ในการตัดสินใจเลือกอาชีพ ฉันจำเป็นต้องรู้จักตนเองว่าเป็นคนอย่างไร
3. ฉันคิดว่าการเลือกอาชีพตามสายงานที่บิดามารดาแนะนำให้ เป็นสิ่งที่เหมาะสมกับฉัน
4. ทุกๆคนต้องทำงานไม่ช้าก็เร็ว แต่ฉันยังไม่คิดถึงเรื่องนี้
5. คนเราจะสามารถทำงานอะไรก็ได้ ตราบเท่าที่เขามีความพยายาม
6. ฉันยังไม่วิตกกังวลเรื่องการเลือกอาชีพ จนกว่าจะเรียนจบเสียก่อน
7. ฉันมีความเห็นว่าอาชีพเป็นสิ่งสำคัญ  เพราะอาชีพจะเป็นตัวกำหนดว่า ฉันจะหาเงินได้มากน้อยแค่ไหน
8. ความสำคัญยิ่งของงานอยู่ที่ว่า งานจะทำให้ฉันมีรายได้ไว้ซื้อหาสิ่งที่ต้องการได้
9. สิ่งที่น่าสนใจยิ่งของการประกอบอาชีพก็คือ โอกาสที่จะช่วยให้ฉันเจริญก้าวหน้า
10. ฉันคิดฝันอยู่เสมอว่าจะเป็นโน่นเป็นนี่ แต่ก็ยังไม่เคยเลือกงานใดๆ อย่างจริงจัง
11. ในการเลือกอาชีพนั้น การรู้ว่าตัวเองเก่งด้านใดด้านหนึ่งและทำสิ่งใดได้ดี ฉันคิดว่าเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าการที่รู้ว่าตัวเองชอบอะไร
12. ในการประกอบอาชีพ ฉันมีความสุขมาก ถ้าสามารถช่วยคนอื่นๆได้ในงานที่ฉันถนัด
13. งานเป็นสิ่งที่น่าเบื่อหน่ายและไม่สนุก
14. คนแต่ละคนมีความเห็นในเรื่องอาชีพแตกต่างกัน ฉันจึงไม่แน่ใจว่าจะเลือกอาชีพอะไรดี
15. ฉันยังไม่รู้เลยว่าจะทำอย่างไร จึงจะได้ทำงานตามที่อยากจะทำ
16. อนาคตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน ดังนั้นจึงไม่ควรพยายามตัดสินใจเลือกอาชีพล่วงหน้า
17. ฉันจะยอมเสียเวลา แม้ว่าจะมากเท่าใดก็ตาม เพื่อที่จะสามารถทำงานที่รู้ว่าตัวเองไม่อาจจะทำได้
18. ฉันอยากเรียนต่อไปแต่ไม่รู้ว่าจะเลือกวิชาอะไร หรือจะเลือกอาชีพอะไรดี
19. ถ้าประสบความสำเร็จในอาชีพหนึ่งแล้ว ฉันคิดว่าคนเราก็สามารถประสบความสำเร็จในอาชีพอื่นๆไม่ยาก
20. เมื่ออายุได้ 15 ปี ฉันควรจะตัดสินใจเลือกอาชีพได้เรียบร้อยแล้ว
21. ในการเลือกอาชีพใดอาชีพหนึ่งนั้น มีสิ่งที่จะต้องนำมาพิจารณาหลายๆอย่างด้วยกัน ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะตัดสินใจ
22. ฉันไม่ค่อยคิดถึงอาชีพที่อยากจะทำเท่าใดนัก
23. อาชีพที่ฉันเลือก ไม่มีความสำคัญเท่ากับรายได้ที่ฉันได้รับจากอาชีพนั้น
24. ฉันจะเลือกอาชีพไม่ผิด ถ้าไม่ทำตามคำแนะนำของบิดามารดา
25. การประกอบอาชีพใดๆ เปรียบเหมือนการไปโรงเรียนนั่นเอง ไม่จำเป็นต้องคิดอะไรมากมาย
26. ฉันไม่มีความรู้ในการเตรียมตัวเพื่องานที่ฉันอยากจะทำ
27. ฉันมีความรู้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นว่า อาชีพต่างๆต้องการคนที่มีคุณสมบัติและข้อจำกัดที่แตกต่างกันอย่างไรบ้าง
28. อาชีพที่ฉันเลือกจะต้องเป็นอาชีพที่ให้ความเป็นอิสระแก่ฉันมากที่สุด ในการที่จะทำสิ่งใดก็ได้ที่ฉันอยากจะทำ
29. วิธีที่ดีที่สุดในการเลือกอาชีพก็คือการทดลองทำหลายๆอาชีพเสียก่อน แล้วจึงเลือกอาชีพที่ฉันชอบที่สุด
30. บุคคลจะมีอาชีพได้เพียงคนละหนึ่งอาชีพเท่านั้น
31. ความสนใจในอาชีพไม่สำคัญเท่ากับความสามารถในการประกอบอาชีพ
32. ฉันไม่เข้าใจว่าคนบางคนสามารถกำหนดเกี่ยวกับสิ่งที่เขาต้องการในการประกอบอาชีพได้อย่างไร
33. นับตั้งแต่จำความได้ ฉันก็รู้ตัวแล้วว่าตัวเองต้องการทำอาชีพอะไร
34. ฉันต้องการประสบความสำเร็จเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างในงานที่ทำ เช่น ได้ค้นพบสิ่งที่ยังไม่มีใครค้นพบ หรือ หาเงินได้มากๆ หรือมีโอกาสช่วยคนอื่นได้
35. ฉันคิดว่าจะประกอบอาชีพใดอาชีพหนึ่งในอนาคตด้วยความบังเอิญเสียมากกว่า
36. สิ่งสำคัญในการเลือกอาชีพก็คือ การที่ฉันรู้ว่าตัวเองควรประกอบอาชีพอะไร
37. เมื่อถึงเวลาที่จะเลือกอาชีพ ฉันจะตัดสินใจเลือกอาชีพได้ด้วยตัวของฉันเอง
38. ฉันควรเลือกอาชีพที่ทำให้ตัวเองมีโอกาสช่วยเหลือคนอื่นๆ ได้
39. เวลาเรียนหนังสือ ฉันพบว่าตัวเองชอบคิดฝันว่าเมื่อเริ่มทำงานจริงๆแล้ว มันจะเป็นอย่างไร
40. ฉันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับงานเพียงเล็กน้อย หรือไม่มีความคิดเกี่ยวกับงานเลยว่าฉันชอบงานอะไร
41. จริงๆแล้วฉันก็ไม่สามารถประกอบอาชีพใดๆได้ทั้งหมด จากอาชีพที่ฉันรู้จัก
42. ฉันควรเลือกอาชีพเสียก่อน แล้วจึงวางแผนว่าจะเข้าสู่อาชีพนั้นได้อย่างไร
43. ฉันจะเลือกอาชีพที่ทำให้ตัวเองมีชื่อเสียง หรือเป็นใหญ่เป็นโตในวันข้างหน้า
44. ถ้ามีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับการเลือกอาชีพ ฉันจะปรึกาาหรือขอคำแนะนำจากบิดามารดา ครูแนะแนว หรือผู้รู้อื่นๆ
45. ถ้าฉันมีความเชื่อในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นพิเศษ ฉันควรจะเลือกอาชีพที่เปิดโอกาสหรือสนับสนุนให้ฉันได้ทำตามความเชื่อนั้นๆ
46. ส่วนที่สำคัญที่สุดของงานคือ ความพอใจที่ได้จากการทำงานนั้นๆ
47. ฉันเปลี่ยนแปลงการเลือกอาชีพของฉันไปเรื่อยๆ
48. เมื่อถึงเวลาที่จะต้องเลือกอาชีพ ฉันก็จะต้องเลือกจนได้ไม่ช้าก็เร็ว
49. ไม่จำเป็นต้องวิตกกังวลในการเลือกอาชีพ เพราะฉันยังไม่รู้รายละเอียดเกี่ยวกับอาชีพเลย

ท่านจะสามารถไปยังหน้าสมัครงานได้ หลังจากทำแบบทดสอบเสร็จสิ้น

ชื่อ - นามสกุล
อีเมล
เบอร์โทรศัพท์
แบบคำถามชุดที่ 2
ส่วนงานบุคคลสนาม

จงเลือกข้อที่ตรงกับตัวของท่านมากที่สุด

1. ฉันเป็นคนชอบเข้าสังคม
2. ฉันเป็นคนเปิดเผย
3. ฉันมีมิตรสหายมาก
4. ฉันเข้าได้กับคนทุกประเภท
5. ฉันปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ง่าย
6. ฉันรู้สึกว่าเป็นมิตรกับบุคคลอื่นได้เร็ว
7. ฉันชอบไปไหนมาไหนเป็นหมู่ เป็นกลุ่ม
8. ฉันกล้าเดินแต่ลำพังผ่านเข้าไปในกลุ่ม
9. ฉันชอบที่จะอยู่รวมกับกลุ่มคนมาก ๆ
10. ฉันไม่ท้อแท้ใจที่จะต่อสู้เพื่อชีวิตของฉันเอง
11. ฉันชอบที่จะทำความรู้จักกับผู้คน
12. ฉันคุ้นเคยกับเพื่อนต่างเพศได้ง่าย
13. ฉันชอบสนทนาปราศรัยต่อหน้าคนหมู่มาก
14. ฉันไม่ชอบปลีกตัวไปทำงานหรือใช้ความคิดคนเดียว
15. ฉันชอบเลือกการพูดมากกว่าการเขียนในกรณีที่ต้องแสดงความคิดเห็น
16. ฉันไม่รู้สึกลำบากใจที่จะอภิปรายกับคนหมู่มาก
17. ฉันชอบพูดในที่ชุมชน เช่น หน้าชั้นเรียน
18. ฉันชอบชีวิตที่ตื่นเต้นผจญภัย
19. ฉันมีความสุขและมีอารมณ์เบิกบานอยู่เสมอ
20. ฉันมีอารมณ์ขันอยู่เสมอ
21. ฉันชอบไปงานกินเลี้ยงที่มีการรื่นเริงสนุกสนาน
22. ฉันชอบอยู่รวมกับคนหมู่มาก ในขณะทำงานหรือเล่น
23. ฉันพอใจในรูปร่าง หน้าตา เพศ การแต่งกาย และการวางตัวของตนเอง
24. ฉันคิดว่าโลกนี้น่าอยู่
25. ฉันเป็นคนที่มีจิตใจเข้มแข็งและจะไม่ร้องไห้ง่ายๆ
26. ฉันรู้สึกคลายความเสียใจต่อตนเองได้เร็ว เมื่อทำสิ่งใดที่ไม่ถูกต้อง
27. ฉันชอบที่จะพูดออกมาตรงๆ แม้กระทบกระเทือนใจผู้อื่นก็ตาม
28. ฉันไม่ค่อยรู้สึกกังวลต่อดรคภัยไข้เจ็บที่จะเกิดขึ้น
29. ฉันไม่รู้สึกวิตกว่าใครจะคิดอย่างไรกับฉัน
30. ฉันชอบที่จะเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ร้ายแรงหรือเรื่องยุ่งยากเสมอ
31. ฉันจะคลายความครุ่นคิดไม่สบายใจได้เร็ว เมื่อทำสิ่งใดผิดพลาดในที่ชุมชน
32. ฉันมักลงโทษตนเองก่อนอื่น เมื่อมีเรื่องร้ายแรงเกิดขึ้นในสิ่งที่ฉันเกี่ยวข้อง
33. ฉันชอบแสดงความคิดเห็น
34. ฉันชอบการเปลี่ยนแปลงใหม่
35. ฉันพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับผู้อื่น
36. ฉันชอบที่จะนำผู้อื่นมากกว่าเป็นผู้ตาม
37. ฉันสามารถเป็นผู้นำที่ดีได้ หากมีโอกาส
38. ฉันชอบให้เหตุผลในการแก้ไขปัญหา
39. ฉันระวังจะไม่พูดตรงตามที่ใจคิดไปในทุกๆเรื่อง
40. ฉันมักไม่สนใจคิดถึงความสำเร็จข้างหน้านัก เมื่อต้องการทำอะไรก็ตาม
41. ฉันยืดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตตามควรแก่เรื่อง
42. เพื่อนๆ โดยทั่วไปมักไม่ค่อยทำให้ฉันผิดหวัง
43. ฉันไม่ค่อยชอบเก็บความรู้สึก
44. ฉันไม่ชอบคิดฝันในใจตนเอง
45. ฉันไม่ค่อยสนใจระมัดระวังรักษาสิ่งของที่เป็นสมบัติส่วนตัว
46. ฉันจะไม่รู้สึกประหม่าอายเมื่อต้องแสดงตัว
47. ฉันจะตั้งใจเพียรพยายามที่จะทำอะไร โดยไม่คิดเลิกล้มเพราะคิดว่าจะทำสิ่งนั้นๆ ได้ไม่สำเร็จ
48. ฉันตั้งใจเพียรพยายามที่จะทำอะไรหลายอย่าง โดยไม่คิดเลิกล้ม เพราะคิดว่าไม่มีความสามารถเพียงพอ