SIPHYA CONSTRUCTION GROUP

Drafting Officer
2 position

ปวส.เทคนิคสถาปัตย์ ก่อสร้าง โยธา
ใช้ Auto Cad ได้คล่อง ประสบการณ์งานเขียนแบบก่อสร้างอย่างน้อย 2 ปี
สถานที่ทำงาน โครงการ Vertical Aree ( ใกล้สถานีรถไฟฟ้าอารีย์ )

Apply

Officer
1 position

ปวส.
ปริญญาตรี ทุกสาขา
ประสบการณ์งานด้านสโตร์อย่างน้อย 2 ปี ถ้าเคยผ่านงานด้านสโตร์บริษัทรับเหมาก่อสร้างจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สถานที่ทำงาน ปู่เจ้าสมิงพราย พระประแดง สมุทรปราการ

Apply

Transportation Officials
1 position

ปวส.
ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ การจัดการทั่วไป ช่างยนต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับรถยนต์ ถ้ามีประสบการณ์ในงานด้านการขนส่งจะพิจารณาเป็นพิเศษ

Apply

Architect
1 position

ปริญญาตรี สถาปัตยกรรม
ถ้ามีประสบการณ์ในสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

Apply

Building Manager
1 position

ปริญญาตรี
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ในงานด้านการตลาด งานขาย-ให้เช่าพื้นที่สำนักงาน
คอนโด อาคารพาณิชย์อย่างน้อย 4 ปี

Apply